Een 9 jarige jongen is door zijn ouders van zijn school in Enschede gehaald. De ouders gaven aan bang te zijn voor de elektro-magnetische straling van het wifi netwerk in de school. Zoals je ongetwijfeld weet is een wifi netwerk noodzakelijk als je draadloos internet wilt gebruiken. De straling die een wifi netwerk uitzend is al jaren een bron van veel onderzoek. Echte schadelijke bijwerkingen zijn nog niet gevonden.

De jongen heeft, volgens zijn ouders, flink te lijden onder het draadloze netwerk in de International School Twente. Zo lijdt hij aan woede-aanvallen en hyperactiviteit. Beiden worden volgens de ouders veroorzaakt door het wifi netwerk in de school.

De ouders voeren al jaren een hetze tegen het gebruik van apparatuur die straling uitzendt. Niet alleen wifi-netwerk voor draadloos internet moeten het ontgelden. Ook magnetrons, mobiele telefoons en computers zijn er de oorzaak van dat de jongen gedragsproblemen vertoont. De jongen heeft al op veel plekken in de wereld gewoond: volgens zijn ouders was hij nergens veilig voor de straling.

Zoals gezegd is wi-fi al jarenlang een bron van veel onderzoek. Of, en zoja hoe, deze straling schadelijk is voor onze gezondheid in het algemeen en onze hersenen specifiek is nog altijd niet bewezen. Ook uit onderzoeken naar de straling die mobiele telefoons veroorzaken is niet bewezen dat deze straling, in hoeveelheden waar wij in Nederland aan blootgesteld worden, schadelijk is voor onze hersenen.